Homepage

U bent aanbeland bij de digitale databank van de Algemene Verkeersdienst (AVD) Rijkspolitie.
De AVD was tussen 1962 en 1993 de eerste politiedienst die op onze autosnelwegen haar werk deed.
Oprichter en oud-commandant van de AVD was de Kolonel Kees Vogel. In 1962 was de opdracht
de toenemende verkeersdrukte in veilige banen te leiden. Dus was de AVD veel te zien op de weg.
Om op te voeden. Staande te houden. Te laten zien dat er toezicht was.
Pakkans. En toch: weinig bekeuren.
Mensen laten wennen aan het betrekkelijk nieuwe fenomeen “autosnelwegen”. En ook
om op drukke tijden en drukke plekken het verkeer veilig te geleiden.
Vaak deed de AVD dat met Porsches.
Maar deze dienst had meer in huis. Veel meer. U vindt er veel over op deze databank.
In 1993 had de AVD honderden personeelsleden. En was zij een graag gezien fenomeen op de weg.
Maar ook in TV- en radioprogramma’s.  Vogel heeft ons de eervolle opdracht gegeven het
cultureel erfgoed van de AVD bijeen te brengen en aan u, onze gast, te laten zien.
We hopen dat u de informatie mooi en nuttig vindt.

Benadert u ons gerust bij vragen. Mailadres en telefoonnummer staan hieronder vermeld.

Scroll Up