911 Targa.XS-87-VX. Alex 1218.01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 911 targa, XS-87-VX, Alex 1218, Bert Hartman.

Porsche 911 targa op het begin van de toerit van een autosnelweg. De foto dateert van eind jaren ’80-begin jaren ’90 van de vorige eeuw, getuige de 06-11 stickers op de deuren met toevoeging “ook via autotelefoon”.