AVD-reünie 2018

Hoe kan ik mij aanmelden?

1.  Stuur een mail naar info@rijkspolitie.nl en vermeld hierin de volgende noodzakelijke gegevens:

-    Voorletters en achternaam;
-    Nummer van uw rijbewijs of paspoort of ID-kaart;
-    Geef aan of u het wél of niet leuk vindt als een gastspreker een presentatie van
     maximaal 30 minuten houdt over de huidige politie op onze autosnelwegen.
     Waarna een kwartier tijd voor uw vragen aan hem.

2.  Maak €18,00 over op rekening nr. NL72 KNAB 0257 2818 94, ten name van A. Goumare.

Na ontvangst van uw volledig ingevulde mail en betaling bent u toegevoegd aan onze gastenlijst en
vanaf dat moment gaat u ook mee in mailupdates over onze reünie.

Scroll Up
Terug