De Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie (AVD) is ook te bezichtigen op onze Facebook pagina