1960.Notulen overleg Porsche.02-09-1960.2

Algemene Verkeersdienst, Sectie bijzondere verkeerstaken (SBV),Rijkspolitie.

Vergaderverslag van 2 september 1960. Helder wordt een aantal zaken. Pon’s automobielhandel vraagt een immense opslag voor de levering van de eerste rijkspolitie-Porsche. Commandant en oprichter van de sectie bijzondere verkeerstaken (SBV) Kees Vogel wappert bij Porsche in Stuttgart met een factuur die hij mee kreeg tijdens één van zijn bezoeken aan de Landes-Autobahnzüge Nordrhein-Westfalen. De fabriek legt dit expliciet en brengt onder de aandacht dat Vogel weet wat in Duitsland voor identieke voertuigen wordt betaald. Verder legt de fabriek onder andere vast dat zij een vertegenwoordiger naar Nederland zullen zenden om instructie te geven aan de technici van de SBV.

Scroll Up
Terug
error: Content is protected !!