Artikel 1 over Alex ‘71.01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Alex ’71, Kees Vogel.

Artikel in de pers over Alex ’71, de grote conferentie in Driebergen die door de commandant AVD, de Majoor Kees Vogel, in 1971 georganiseerd werd.

Scroll Up
Terug