Mercedes 190.DG-JL-09.RO.01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Mercedes 190, DG-JL-09

Fraaie nachtopname van een Mercedes 190 van de groep Surveillance Autosnelwegen (SAS).