Mercedes 190.DG-JL-19.Alex 129?.01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Mercedes 190, DG-JL-19, Alex 1291.

Vermoedelijk de laatste Mercedes 190 die nog aan de AVD geleverd werd. De foto is gemaakt in de werkplaats van de AVD.

Scroll Up
Terug