BMW K100RT.MJ-46-BZ.Alex 1612.07

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Groep Motorsurveillance, BMW K100RT, MJ-46-BZ, Alex 1612, Guido van Rooijen

Op deze foto is te zien hoe collega’s van de AVD en ziekenbroeders de veewagen naar voren duwen. Foto : Cor de Kok.

Scroll Up
Terug