BMW K100RT.MJ-46-BZ.Alex 1612.09

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Groep Motorsurveillance, BMW K100RT, MJ-46-BZ, Alex 1612, Guido van Rooijen

De zwaar gewonde van Rooijen krijgt zenuwgas toegediend om de pijn te verzachten. Foto : Cor de Kok.

Scroll Up
Terug