BMW K100RT.MJ-46-BZ.Alex 1612.11

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Groep Motorsurveillance, BMW K100RT, MJ-46-BZ, Alex 1612, Guido van Rooijen

Van Rooijen is onderweg naar het ziekenhuis, zijn volledig vernielde BMW ligt als stille getuige op de vluchtstrook en iemand veegt ondertussen de rijbaan schoon. In het ziekenhuis zijn de medisch specialisten meer dan acht uur bezig met het opereren van van Rooijen. Hij zal uiteindelijk volledig revalideren. Sterker nog : van Rooijen kruipt later ook weer op de motor. Tot de dag van zijn afscheid van de AVD blijft hij zodoende onderdeel van de Groep Motorsurveillance, de latere Motor Ondersteuning (MO). Foto : Cor de Kok.

Scroll Up
Terug