911-964 cabrio.GG-DP-48.Alex 1216.01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, korps landelijke politiediensten, Porsche 911-964 cabrio, GG-DP-48, Alex1216, Theo Kok

Kleine serie met staatsieportretten van een dan nieuw model Porsche in de politievloet : de 911-964 cabrio. Achter het stuur zien we hier Theo Kok. ©Harro Meijnen

Scroll Up
Terug