911-964 cabrio.GG-DP-48.Alex 1216.03

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, korps landelijke politiediensten, Porsche 911-964 cabrio, GG-DP-48, Alex1216

Let op de twee helmen die op de achterbank liggen. Ten tijde van deze Porsches, met de zogenaamde Dunbar-striping, was het nieuwe uniform al lang gemeengoed : in de winter een oranje-witte parka met daarop een jethelm. Die helm, intern uiterst impopulair maar wel veel moderner dan de ouderwetse pothelm, werd door vele KLPD-ers niet gedragen. Dat blijkt ook hier : achter de bestuurder ligt de oude pothelm.

Scroll Up
Terug