911-964 cabrio.GG-DP-48.Alex 1216.07

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, korps landelijke politiediensten, Porsche 911-964 cabrio, GG-DP-48, Alex1216

Foto uit een serie, gemaakt tijdens een feestelijke rit in het westen des lands, vermoedelijk medio 1993-1994. In die periode werd de Rijkspolitie opgeheven. De Porsches gingen over van de oude oranje rijkspolitie-striping naar de zogenaamde Dunbar-striping met de oranje-blauwe banen. De twee politiemensen in de Porsche dragen echter nog wel het oude Rijkspolitie-uniform.

Scroll Up
Terug