911-964 targa.YL-85-FL. Alex 1207 / Alex 1266.02

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 911-964 targa, YL-85-FL, Alex 1207, Alex 1666, YL-83-FL, Alex 1208, Alex 1249, Alex 1209, Alex 1265, Cees Doornhein, Hans Blonk.

AVD-commandant Cees Doornhein houdt een kleine speech bij de ingebruikname van de eerste vijf Porsche’s van het type 911-964 targa. Op de rug, in het grijze kostuum, zien we Hans Blonk. Blonk was directeur van Porsche dealer Wittebrug. Wittebrug leverde vanaf dag één van het bestaan van de sectie bijzondere verkeerstaken (SBV) tot aan het einde van het bestaan van de AVD, de Porsche’s aan de Rijkspolitie. De adjudant die we vanaf links achter zien staan (met de bril) is Len Witteveen. Daarnaast, met het hoofd iets gebogen, staat Jan Otten met rechts van hem, in burger, Arie van Amerongen. Voor de rechter Porsche, in het kostuum met de bruine schoenen, staat Jan Venema van Pon Porsche import. Daar rechts van staat een adjudant met een baardje: Joop van Asch. Rechts van hem staat in het witte tuniek Bart Heemskerk. Daar weer rechts van, boven het gezelschap uit tronend, staat Kees de Koning. We zien tevens in beeld een 964 targa met kenteken YL-83-FL (Alex 1208, later vervangen door Alex 1249) en geheel rechts de YL-84-FL (Alex 1209, later vervangen door Alex1265).

Scroll Up
Terug