911-964 targa.YL-85-FL. Alex 1207 / Alex 1266.04

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 911-964 targa, YL-85-FL, Alex 1207, Alex 1266, YL-81-FL, Alex 1205, Alex 1243), YL-82-FL, Alex 1227, YL-83-FL, 1208, Alex 1249, YL-84-FL, Alex 1209, Alex 1265, Cees Doornhein, Hans Blonk

Samen met de leverancier van de AVD-Porsches en een aantal personeelsleden van de AVD brengt commandant Cees Doornhein in Driebergen een toost uit op de ingebruikname van de eerste tranche Porsches 911-964 targa van de AVD. Tevens zien we de YL-81-FL, Alex 1205 (later vervangen door Alex 1243), YL-82-FL, Alex 1227, YL-83-FL, de Alex 1208 en later vervangen door Alex 1249 en de YL-84-FL, Alex 1209 (later vervangen door Alex 1265).