912.05-20-FA.Alex 1262.01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 912, 05-20-FA, Alex 1262, Mary Nijenhuis, Bram Nijenhuis

Staatsieportret van deze Porsche 912. Achter het stuur zit Bram Nijenhuis, surveillant bij de AVD. De foto is gemaakt door zijn vrouw Mary, destijds werkzaam op de administratie van diezelfde AVD in Driebergen (gebouw C). Beiden leerden elkaar dus kennen bij de AVD.

Scroll Up
Terug