912.05-20-FA.Alex 1262.04

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 912, 05-20-FA, Alex 1262, Clary Kooijman, Wim Kooijman

Clary Kooijman, vrouw van verkeerssurveillant Wim Kooijman, maakt zich op voor een dag als gastrijder. Het gebeurde bij de AVD veelvuldig dat allerhande gasten meereden met een Porsche. Onder deze gastrijders niet alleen bekende Nederlanders. Nee, ook partners van surveillanten gingen vaak mee. Zoals ook op deze kleine fotoserie te zien is.

Scroll Up
Terug