912.05-20-FA.Alex 1262.06

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 912, 05-20-FA, Alex 1262, Clary Kooijman, Wim Kooijman

Achter het stuur Wim Kooijman, surveillant bij de AVD. Als gastrijder is zijn vrouw Clary Kooijman.

Scroll Up
Terug