912.05-20-FA.Alex 1262.09

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 912, 05-20-FA, Alex 1262, dienst luchtvaart, DiLuVa, Cessna, Kees Vogel.

Verkeerssurveillant die naast deze Porsche staand per mobilofoon contact heeft met zijn collega in de lucht, vliegend in een Cessna. De samenwerking tussen de AVD en haar collega’s van de Dienst Luchtvaart (“DiLuVa”) was altijd intensief en goed te noemen. Ook hun beider commandanten onderhielden warme banden met elkaar.

Scroll Up
Terug