Range Rover. ND-66-YB. Alex 1407. 01

Range Rover, ND-66-YB, A1407.

Op een open dag van het Korps Rijkspolitie is deze geparkeerde Range Rover van de groep basis-surveillance (GBS) op de kiek gezet.

Scroll Up
Terug