356. ED-54-29. Inventarislijst.

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, politie technische dienst, inventarislijst.

Inventarislijst van de sectie bijzondere verkeerstaken (SBV) ten behoeve van de politie technische dienst (PTD) in Delft. Zodat de PTD weet welke zaken nog in de eerste Porsche met kenteken ED-54-29 en roepnummer Alex 4401 / Alex 2710 ingebouwd moeten worden.

Scroll Up
error: Content is protected !!