Brief taken SBV. 09-01-1962. Pagina 1 van 3.

Attentie: dit document bestaat uit 3 delen.
Op 9 januari 1962 stelt de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie een uitgebreid schrijven op waarin aan de territoriaal inspecteurs alsmede districtscommandanten en groepscommandanten wordt gemeld dat de Minister van Justitie de oprichting van de Sectie bijzondere verkeerstaken (SBV) heeft goedgekeurd. Vanaf dit moment had oprichter en commandant SBV zich een finale plek verworven binnen het Korps. Daarna zou nog een lange weg volgen van “invechten” in bestaande structuren en overleggen.

Scroll Up
error: Content is protected !!