BMW 323i.KK-79-ZV.A1229.02

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, BMW 323i, KK-78-ZV, Alex 1228, KK-79-ZV, Alex 1229, KK-80-ZV, Alex 1230, BMW Ravenstein, pastoor, carnavalsvereniging.

Zie ook elders op onze databank, onder hetzelfde kenteken. AVD-commandant Vogel zou Vogel niet zijn als er geen feestje zou plaatsvinden rondom het in de vloot nemen van zoveel voertuigen ineens. Dus nodigde hij een complete carnavalsvereniging uit om het geheel luister bij te zetten. En niet te vergeten een Pastoor die de BMW’s inzegende onder de naam van de heilige Christoffel, beschermheilige voor onderweg.

Scroll Up
error: Content is protected !!