BMW 323i.KK-86-ZV.A1236.02

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, BMW 323i, KK-86-ZV, Alex 1236, rustadres 1067, Dienst Luchtvaart, DiLuVa, Schiphol.

Deze foto;
Deze foto uit een kleine serie van twee is vermoedelijk gemaakt bij rustadres 1067 / DiLuVa Schiphol. Voor de niet-AVD-ers : de AVD had vele plekken in den lande waar het personeel kon eten en/of slapen. De zogenaamde rustadressen. De kantine van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie (“DiLuVa”) was één van deze plekken. U treft één van de lijsten met deze plekken als u in de zoekmachine de term “rustadressen AVD” invoert.

Scroll Up
error: Content is protected !!