BMW 323i.KK-93-ZV.Alex 1243.01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, BMW 323i, KK-93-ZV, Alex 1243.

Deze foto;
AVD-commandant Kees Vogel gaf in eigen beheer het periodiek “politiesignaal” uit. De bladen waren informatiemagazines voor de autosnelweggebruikers. Uiteindelijk werd het een serie van 17 delen. Tevens werden er enkele jaren “politie-signaal” kalenders gedrukt. Op één van deze kalenders stond onder andere deze foto. Overigens werd de komst van de BMW 323i als nieuw voertuig voor de Groep Surveillance Autosnelwegen (SAS) aangekondigd in politiesignaal nummer zes van januari 1984.

error: Content is protected !!