Diversen. Alex ‘71.03

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, internationale conferentie Alex ’71, Hil Koetjé, Jelte van der Heide, Rinze Hiddinga, Ab van der Woude.

Een deel van de ploeg die zich bezig hield met het spectaculaire onderdeel “kettingbotsing” tijdens de internationale conferentie Alex ’71. Op deze foto zien we enkele AVD-mensen. Geheel links, in burger, staat Hil Koetjé en naast hem zien we Jelte van der Heide. Van der Heide was de man met wie Vogel destijds de AVD opbouwde. Op deze foto heeft hij de rang van Districtsadjudant (twee stippen). Naast hem, in burger en bovenop de auto, Zit Rinze Hiddinga. Geheel rechts zien we Ab van der Woude.
Onder de zoekterm “conferentie” treft u meer materiaal uit onze databank aan over Alex ‘71.

error: Content is protected !!