Diversen. Stornophone 6000

Voor die tijd (vanaf 1991) moderne mobilofoon. Dit type werd binnen de AVD veelvuldig gebruikt voor de “interne verbindingen”. Contact met andere onderdelen van het Korps Rijkspolitie zoals de landgroepen of de Gemeentepolitiekorpsen verliep via de andere mobilofoon in de voertuigen. Met de Stornophone 6000 konden AVD-ers ook hun collega’s “oppiepen”. Dit gebeurde door op de zogenaamde paddestoeltoets te drukken (zie gele pijl), gevolgd door het roepnummer van het op te roepen voertuig. Probleem hierbij was dat een roepnummer wat begon met een nul niet geaccepteerd werd door de Stornophone 6000. En dus moest de Alex 1205 worden omgenummerd naar Alex 1243 (YL-81-FL), de Alex 1208 naar Alex 1249 (YL-83-FL), de Alex 1209 naar Alex 1265 (YL-84-FL), de Alex 1207 naar Alex 1266 (YL-85-FL) en de Alex 1616 naar Alex 1672.

Om terug te keren naar de pagina met roepnummer “Alex 1205″ : klik hier

error: Content is protected !!