1991.Volkswagen (VW) Passat gebruikerskaart voor AVD-surveillanten

De AVD reed enkele voertuigen in wat grotere getale. De Porsche is daarvan het meest bekende voorbeeld.
Zodra van een bepaald type voertuig landelijk meerdere exemplaren werden ingezet gaf de afdeling opleidingen (AO), het vroegere Buro Vorming en Instruktie (BVI), een intern documentje uit wat de surveillanten in hun postbakje aantroffen. Een soort van handleiding op één A4-tje. Op deze pagina treft u de versie aan van de Volkswagen (VW) Passat variant.
Zie ook: Link

error: Content is protected !!