25 juni1992. Algemeen Dagblad. Artikel over snelheidscontroles AVD

In dit artikel wordt weergegeven hoe de AVD in samenwerking met de Dienst Luchtvaart (DiLuVa) van het Korps Rijkspolitie in haar laatste bestaansjaar de grove snelheidsduivels aanpakte. Enkele bekende AVD-namen komen voorbij. Zoals Bob Melief, toen in zijn rol als luchtverkeerswaarnemer namens de AVD. Maar ook AVD-verkeerssurveillant Arie van de Burgt en Jan Seltonrijch komen voor.
Zie ook: Link(1) en Link(2)

error: Content is protected !!