911-964. GV-JV-06. Alex 1243. 01

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 911-964 Cabrio, Korps Landelijke Politiediensten, Ellen Veerhoek, GV-JV-06, Alex 1243, steunpunt Breda, politiemuseum

Foto uit een serie van 9 exemplaren. Het is zomer en voormalig AVD-verkeerssurveillante Ellen Veerhoek poseert in deze Porsche 911-964 cabrio van het steunpunt Breda. De AVD is inmiddels opgeheven en het Korps Landelijke Politiediensten is geboren. Met de teloorgang van de AVD is ook de oude striping verdwenen. Deze maakte plaats voor de Dumbar-striping die op deze foto zichtbaar is. Deze Porsche overigens is heden ten dage eigendom van het politiemuseum.

error: Content is protected !!