911-964 targa.YL-85-FL. Alex 1207 / Alex 1266.03

Algemene Verkeersdienst, Rijkspolitie, Porsche 911-964 targa, YL-85-FL, Alex 1207, Alex 1266, YL-83-FL, Alex 1208, Alex 1249, Cees Doornhein, Hans Blonk, Wittebrug, Leaseplan.

Het officiële moment is dáár. Doornhein ontvangt in zijn rol als commandant AVD uit handen van Hans Blonk, directeur van Porsche dealer Wittebrug, de sleutels van de eerste vijf Porsches 911-964 targa die de AVD zou gaan rijden.
Enkele bijzonderheden; de motor was in inhoud gegroeid van 3200 CC naar 3600 CC. De auto’s hadden inmiddels een topsnelheid van 262 kilometer per uur.
Als u in de zoekmachine de term “Instructie uit 1990 bij ingebruikname Porsche 911-964 type één” plakt, dan vindt u een intern instructiedocument over dit nieuwe type Porsche.
Deze 964’s stonden in de boeken voor een prijs van FL. 85.828,06 (omgerekend €. 38.947,00).
Als we alle geleverde 964’s bekijken dan reed de AVD de 964’s een zogenaamd type één en type twee. De hier afgebeelde eerste serie van vijf zat dus in type één. Belangrijkste optisch onderscheid was dat type één rechthoekige buitenspiegels en geen airbags had terwijl type twee voorzien was van zogenaamde cupspiegels en airbags. Ook verschilden binnen deze twee types het type velgen onder de auto’s. Doordat de bumpers van de 964 anders waren dan die van de voorgangers, ontstonden bij het type één al snel problemen met de sirene’s die heel karakteristiek onder de voorbumper hingen. Deze hingen dermate laag dat ze vaak de bodem raakten. Zo bevinden zich in onze databank foto’s van 964’s met één en hetzelfde kenteken waarbij de opgebouwde claxons zijn verdwenen en inmiddels ingebouwd. Ook de blauwe flitsers in de bumpers uit type twee vormen een onderscheid met type één, wat deze voorziening niet had.
Net als de voorgaande tranches van de oude 911 targa’s waren het inmiddels geen eigendomsvoertuigen meer van de Rijkspolitie. De auto’s werden geleast via Leaseplan, een volle dochter van importeur Pon. Deze vijf Porsches werden verdeeld over steunpunt Breda (YL-81-FL), steunpunt Badhoevedorp (YL-82-FL), Driebergen centrum (YL-83-FL), steunpunt Assen (YL-84-FL) en tot slot Driebergen oost (YL-85-FL). De laatstgenoemde 964 werd overigens gebruikt door de opvolger van het bureau vorming en instruktie (BVI) : afdeling opleidingen (AO). De vijf 964’s kwamen op 29-06-1990 in de vloot en werden alle in de maand februari 1992 alweer ingeleverd bij de leasemaatschappij. Waarna ze niet meer, zoals voorheen, via de Rijksdomeinen werden verkocht aan belangstellende burgers. Nee, Pon verkocht ze zelf in de burgermaatschappij. Bekend is dat de importeur ook series over de grens weg zette, in een poging de prijs op de Nederlandse markt niet onder druk te zetten.

error: Content is protected !!