Koningin Beatrix bij AVD.34

Deze foto is gemaakt in Nieuwegein. Hier stapt de Koningin over op een patrouillevaartuig van de Rijkspolitie te Water. Achter de vorstin loopt de Kolonel Bär. Dan twee mensen uit haar gevolg. In het lichte kostuum de Minister van Justitie, een onbekende man in burger, Kees Vogel en tot slot met de pet op de Kolonel Frackers.

Zie ook: Bedankbrief Koningin aan AVD. / Bedankbrief Minister van Justitie aan AVD.

error: Content is protected !!